KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO LIPA ŠEMPAS

PREDSTAVITEV

Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas je bilo ustanovljeno leta 1980 in je takoj postalo nosilec kulturnega življenja v svojem kraju. Društvo sodeluje z vsemi  društvi v Šempasu in z društvi v sosednjih krajih, predvsem v KS Osek Vitovlje in Ozeljan. Tako s skupnimi napori prispevajo k ustvarjanju kulturnega, pa tudi zabavnega vzdušja in razpoloženja v teh krajih. Ne smemo pozabiti, da mladi, ki se vključujejo v delo društva, privabljajo med poslušalce in gledalce prireditev mlade ljudi, ki so tudi potencial za nadaljnje delovanje društva.

KPD Lipa Šempas že od vsega začetka goji prijateljske stike in sodeluje s slovenskimi kulturnimi društvi v zamejstvu, predvsem s Slovenci v Italiji, na Avstrijskem Koroškem, v Porabju na Madžarskem, v Makedoniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Plod tega  sodelovanja bo že 10. tradicionalni koncert »Domovina je ljubezen«, ki bo konec aprila 2016. Na njem nastopajo slovenska kulturna društva in skupine iz sosednjih, pa tudi bolj oddaljenih držav.

Društvo vsako leto konec novembra, organizira srečanje ljudskih pevcev in godcev, na katerem nastopijo pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž iz cele Slovenije. Prav tako vsako leto konec decembra, priredi Božično novoletni koncert s številnimi nastopajočimi in množično udeležbo.

KPD Lipa Šempas sodeluje z JSKD Izpostavo Nova Gorica in ZKD Nova Gorica pri organizaciji raznih prireditev,  v goste vabi številne  gledališke, glasbene in folklorne skupine.

Najprej je v društvu deloval le Mešani pevski zbor Lipa Šempas, potem pa  je svoje dejavnosti začelo  širiti in sedaj v društvu delujejo naslednje sekcije:

  • MePZ Lipa Šempas,
  • Muzikantje izpod Vitovske gore,
  • Kresnice – vokalno instrumentalna skupina
  • Amaterska dramska skupina ŠOOV – Šempas, Osek, Ozeljan, Vitovlje.

Podatki o društvu:

Sedež društva: Šempas 136, 5261 Šempas,

Predsednik društva: Srečko Mesarič,

Osebe za stike: Srečko Mesarič, tel. št.,  040 713 214,  

Vilma Volk, tel. št.  051 382 262, Vilma.volk@gmail.com

Mešani pevski zbor Lipa Šempas

MEŠANI PEVSKI ZBOR LIPA ŠEMPAS - Foto Ana KristančičZačetki MePZ Lipa Šempas segajo v leto 1980, po nekajletni prekinitvi, pa zbor deluje v sedanji sestavi neprekinjeno od leta 2000. V zboru poje 30 pevk in pevcev iz Šempasa ter okoliških krajev, ki jih združuje ljubezen do glasbe in veselje do petja. Zbor poje slovenske ljudske in umetne pesmi in posega tudi po delih iz svetovne glasbene dediščine. Na repertoar uvršča tudi dela sodobnih slovenskih skladateljev, še posebej pesmi mlajših primorskih skladateljev.

Zbor sodeluje na prireditvah društva v KS Šempas in se z veseljem odzove na vsako povabilo za nastop. Skoraj vsako leto gostuje pri Slovencih izven meja naše domovine. Tako je večkrat nastopal pri Slovencih v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji, gostoval pa je tudi na Hrvaškem, v Makedoniji, na Švedskem in v Belgiji. Zbor vsako leto nastopa na Reviji pevskih zborov Goriške in reviji Primorska poje.

Redne vaje in številni nastopi terjajo od članov veliko razumevanja, kompromisov, odrekanja in požrtvovalnosti, vendar kjer je volja, tam je pot. Od marca 2015 vodi zbor energična, vedno optimistična zborovodkinja Katja Bajec.

Predsednica zbora: Sabina Ažman

Oseba za stike:  Sabina Ažman,  tel. št. 051 436 965, sabina.azman@gmail.com

Muzikantje izpod Vitovske gore

Leta 2008 je Jordan Ušaj zbral skupino mladih harmonikarjev, ki so prvič nastopili na »Prazniku kostanja« v Vitovljah; odtod tudi pomenljivo ime Muzikantje izpod Vitovske gore. V začetku so bili štirje, Jordan Ušaj in Matija Simčič iz Vitovelj ter Uroš Ličen in Erik Dovžak iz Šempasa, pozneje sta se jim pridružila še Iztok Stopar in Andreja Winkler iz Vitovelj. Občasno sta z njimi nastopila  tudi kitarist Klemen Odar in pozavnist Filip Cernatič iz Šempasa. Za vse člane skupine je harmonike izdelal mentor Jordan Ušaj. Zadnja leta so Muzikantje v stalni zasedbi, letos so medse sprejeli še dva člana, Matica Faganela iz Vitovelj in Roka Bratina iz Črnič.

Leta 2012 so se Muzikantje izpod Vitovske gore pridružili KPD Lipa Šempas. Igrajo predvsem skladbe slovenskih narodnozabavnih ansamblov in slovensko ljudsko glasbo. Redno nastopajo na prireditvah KPD Lipa Šempas, prireditvah KTD Osek, KTD Vitovlje in v sosednjih krajih. Z veseljem se odzovejo na vsako povabilo za nastop po vsej  Primorski in se, skupaj z ostalimi sekcijami KPD Lipa Šempas, udeležujejo gostovanj.

Oseba za stike: jordan.usaj@gmail.com tel.št. 041 788 228

VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA KRESNICE

Decembra leta 1995 so se tri učiteljice OŠ Solkan – Boža Hvala, Matejka Černe in Mojca Milone odločile, da začnejo svojo pevsko pot pod imenom »KRESNICE«. Od leta 2013 delujejo kot sekcija pri KPD Lipa Šempas

Njihov umetniški vodja je učitelj solo petja in član Slovenskega okteta, g. Vladimir Čadež, ki je zanje napisal tudi večino priredb. Kresnice so na svoji poti iskale vedno nove pevske izzive in se preizkušale v več glasbenih zvrsteh. Sodelovale so z različnimi pevci, dramskimi igralci in instrumentalisti.

Vsako leto na Trnovem organizirajo celovečerni koncert »Kresna noč s Kresnicami«, nastopajo na prireditvah društva KPD Lipa Šempas, prireditvah Mestne občine Nova Gorica in se z veseljem odzovejo na vsako povabilo za nastop. Gostovale so tudi v Italiji, v Nemčiji, na Hrvaškem, v Franciji in na Irskem.

Kresnice so posnele štiri zgoščenke različnih glasbenih zvrsti, zadnjo, »Čakala bom«, s pretežno Avsenikovimi pesmimi, pod mentorstvom nekdanje Avsenikove pevke Jožice Svete. Aranžmaje zanje je napisal g. Vilko Ovsenik. Nastopile so tudi na Avsenikovem festivalu v Begunjah.

Danes Kresnice nastopajo spet v prvotni zasedbi, torej Boža, Matejka in Mojca, ob spremljavi kitare Dinka Hrabrića. V  občini Nova Gorica predstavljajo edini manjši ženski pevski sestav, ki na svoji poti neprekinjeno vztraja že dvajset let. Vse tri pevke so mame, uspešne pedagoške delavke in tako dokazujejo, da je ljubezen do glasbe, predvsem slovenske, sila ki lahko premaga vse prepreke.

Oseba za stike:

Boža Hvala, Trnovo 34b, tel. št. 051417234,   bozahvala@gmail.com

Amaterska dramska skupina ŠOOV – Šempas, Osek, Ozeljan, Vitovlje

Začetki dramske skupine segajo v leto 2008, ko so na prireditvah društva nastopili s prvimi skeči. Leta 2012 je bila ustanovljena Amaterska gledališka skupina ŠOOV- Šempas, Osek, Ozeljan, Vitovlje. Prva mentorica skupine je bila Alin Ambroželj in že leta 2012 so na oder postavili prvo celovečerno igro, komedijo »Vaška Betula«, avtorja Srečka Mesariča, predsednika KPD Lipa Šempas. Igra je bila pri gledalcih toplo sprejeta in je doživela 24 ponovitev, saj so z njo gostovali po celi Sloveniji vse do konca leta 2015.

Že leta 2014 so na oder postavili novo komedijo »Vaška Ambulanta«, avtorjev Srečka Mesariča in Konrada Beltrama, ki je tudi doživela velik uspeh, saj ponovitve še niso zaključene.

V letu 2015 se je nekaj članov zamenjalo in ŠOOV že vadi Linhartov Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki so jo priredili in postavili v sedanji čas sami v skupini.

ŠOOV ima v svojem repertoarju tudi več kot 10 krajših in daljših skečev, s katerimi  popestri marsikatero družabno srečanje, kulturno ali športno prireditev v bližnji in daljni okolici in vedno razveseli prisotne.

Osebe za stike:

Tadej Rebek, tel. št. 041 371 255,  tadej.rebek@gmail.com,

Jana Krušič, tel. št. 068 155 934, jana.krusic@gmail.com