LITERARNI NATEČAJ – KRATKA ZGODBA

LITERARNI NATEČAJ

KRATKA ZGODBA

Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin razpisujejo literarni natečaj za kratko zgodbo. V letošnjem letu obeležujemo obletnice rojstva in smrti pisateljev FRANCETA BEVKA (17. 9. 1890, Zakojca pri Cerknem, – 17. 9. 1970, Ljubljana) in CIRILA KOSMAČA (28. 9. 1910, Slap ob Idrijci, – 28. 1. 1980, Ljubljana). Natečaj se navezuje na oba avtorja, in sicer na njun odnos do narave in rodne zemlje, ki se na simbolni ravni prepleta z družbenim angažmajem.

TEMA

“Življenje žre življenje: živali rastline, ljudje živali in še sami med seboj.” Gosenica, Ciril Kosmač

“Siromašna, lepa zemlja, stokrat bičana in križana, ti in srca, ki te ljubijo! Ali res ne boš več, kar si bila?” Kaplan Martin Čedermac, France Bevk

Izbrana citata iz del Cirila Kosmača in Franceta Bevka se navezujeta na zakone narave, ki prežemajo ljudi, živali in rastline kot tudi neživo naravo, na simbolni ravni pa nakazujeta človekovo objestnost in nasilje. Obe deli sta namreč umeščeni v čas fašizma, torej čas, ko je na Slovenskem, predvsem na Primorskem, potekalo nasilno raznarodovanje, ki na subtilen način odseva v obeh delih. V Kosmačevi noveli Gosenica pridobi gosenica, ki razžira kostanjevo mladiko, globlji metaforični pomen. Izkušnja ječe je pisatelja nepričakovano obogatila, saj je po vrnitvi na svobodo postal še bolj spoštljiv do narave.V Bevkovem romanu Kaplan Martin Čedermac ima zemlja prav tako simbolen pomen, saj lahko med siromašno, bičano zemljo in ljudstvom, ki doživlja nasilje s strani okupatorja, potegnemo vzporednice. Tema kratke zgodbe naj zajame sporočilnost zgornjih citatov tako, da ju prenese v današnji čas, v katerem ima objestnost človeka na globalni kot na lokalni ravni katastrofalne posledice za ljudi, človeško družbo in naravo nasploh.

Izbrana dela bodo predvidoma objavljena v skupni publikaciji.

POGOJI SODELOVANJA

  • Natečaj je odprt za avtorje, starejše od 15 let.
  • Avtorji lahko sodelujejo z eno izvirno, še neobjavljeno kratko zgodbo.
  • Besedilo je treba oddati obojestransko poravnano. Pisava naj bo Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami pa 1,5.
  • Dolžina naj ne presega 6.000 znakov s presledki.
  • Besedila sprejemamo izključno na e-naslov: natecaj.jskd.sp@gmail.com.
  • Zadeva: literarni natečaj. V prilogo dodajte kratko zgodbo, ki jo nujno opremite samo z naslovom dela in s šifro.  
  • V besedilo e-pošte pripišite kontaktne podatke: ime in priimek, poštni naslov, starost, telefon, elektronski naslov in šifro.

IZBOR

Izbor kratkih zgodb bo opravila strokovna žirija v sestavi mag. Marija Mercina, slovenistka in pisateljica, Nevenka Janež, slovenistka, in dr. David Bandelj, komparativist, pesnik in glasbenik. Žiriji bo posredovana šifrirana kratka zgodba. Za anonimnost bo poskrbljeno.

Pri izboru bo vodilo predvsem kvaliteta in vsebinska navezava na razpisano temo. O odločitvi žirije bodo avtorji obveščeni po e-pošti. Avtorji izbranih del se s prijavo na natečaj strinjajo z objavo kratke zgodbe v publikaciji.

ROK ODDAJE: sreda, 30. september 2020 

DODATNE INFORMACIJE

JSKD OI Ajdovščina   05 364 30 72   oi.ajdovscina@jskd.si

JSKD OI Idrija   05 374 33 57   oi.idrija@jskd.si

JSKD OI Nova Gorica  05 333 03 11   05 335 18 50/52   oi.nova.gorica@jskd.si

JSKD OI Tolmin  05 380 11 70   oi.tolmin@jskd.si

Lepo vabljeni k sodelovanju!