MEŠANI PEVSKI ZBOR VRTOJBA

Naslov: Ulica 9. septembra 224A, 5290 Šempter pri Gorici

Predsednik: NADEŽDA PETARIN