Nič vas ne stane, če ste dobrodelni

Dragi prijatelji kulture, v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 117/06) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Tudi Zveza kulturnih društev Nova Gorica (davčna št. 33440174) je med tistimi upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve za namenitev dela dohodnine, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Torej za odmero dohodnine za leto 2019 bo zadnji rok za oddajo 31. 12. 2019. Pripenjamo ustrezen obrazec.

Hvala vsem, ki podarjate del dohodnine Zvezi kulturnih društev Nova Gorica.