ODPRTA JAVNA RAZPISA JSKD (12. januar 2018 – 12. februar 2018)

Javna razpisa JSKD (12. januar 2018 – 12. februar 2018)

 

Z današnjim dnem, 12. januarjem 2018, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odprl dva javna razpisa:

  1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 337.960,00 evrov.

Upravičene osebe (predlagatelj projekta) po tem razpisu so:

– kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;

– krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

  1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 160.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 12. 2. 2018 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD.

 

Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

– Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502;

– Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

Razpisa sta objavljena na spletni strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:

www.jskd.si