PROSVETNO DRUŠTVO FRANCE BEVK PRVAČINA

Naslov: Prvačina 48, 5297 Prvačina

Predsednik: MITJA LEBAN