Veljavna pravila znotraj zveze

Pravilnik Zveze kulturnih društev Nova Gorica:

Pravila ZKD Nova Gorica