KULTURNO DRUŠTVO MEPZ CIRIL SILIČ VRTOJBA

MEPZ Ciril Silič Januar 2014 Foto atelje Pavšič ZavadlavMešani pevski zbor  »Ciril Silič« Vrtojba deluje od septembra 1945 in v letu 2015 smo praznovali častitljivih 70 let. Zbor je najprej pel v mešani zasedbi, nato je dolga leta deloval kot moški pevski zbor in marsikdaj oral ledino na področju zborovske glasbe na Primorskem, leta 1983 pa je medse ponovno povabil  pevke in se preoblikoval v mešani pevski zbor. 

V zboru trenutno poje 23 pevk in pevcev, ki prihajajo iz različnih krajev Goriške. Repertoar zbora sestavljajo različne pevske zvrsti, poudarek pa je predvsem na umetni priredbi slovenskih in tujih narodnih pesmi. 

Prepevamo na različnih prireditvah v Sloveniji, zamejstvu, gostovali pa smo tudi v tujini. Udeležujemo se  Revije pevskih zborov Goriške in Primorska poje ter pripravimo vrsto nastopov ob krajevnih in občinskih praznikih. Zbor je pobraten z zborom iz Dobove in z zamejskim zborom Rupa-Peč, s katerima izmenično pripravljamo pevske praznike. 

Strokovno vodenje zbora je z oktobrom 2015  z veseljem in zagnanostjo   prevzel g. Silvan Zavadlav iz Štandreža.  Pevci in pevke želimo nadaljevati  tradicijo zborovskega petja, ki nam je bila zaupana z željo, da jo ohranjamo in razvijamo. Kljub starostni in poklicni pestrosti nas združuje veselje do petja in zabave, ki ga razdajamo tudi svojim poslušalcem.

Podatki:

Kulturno društvo Mešani pevski zbor “Ciril Silič” Vrtojba
Naslov: Ulica 9. septembra 137, 5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik:  Darko Blažica
Telefon: 040 661-905
E-naslov: blazica.darko@gmail.com

Zborovodja: Silvan Zavadlav
e-naslov: silvodlav@yahoo.it


Spletna stran:  
www.cirilsilic.si