KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GORIŠKA PALETA

Naslov: Ulica Gradnikove brigade 25, 5000 Nova Gorica

Predsednik: DAVID VERLIČ

Kulturno umetniško društvo Goriška paleta je leta 1993 ustanovilo 10 ustanoviteljev, ki so prej dve leti obiskovali Likovno šolo v organizaciji takratne ZKO. Šola je potekala v kletnih prostorih Pokrajinskega arhiva pod vodstvom mentorjev, akademskih slikarjev in kiparjev Franca Goloba in Zmaga Posege kot tudi na čisto drugi lokaciji pod vodstvom Klavdija Tutte. Ob ustanovitvi niso vedeli, da ustanavljajo prvo neprofesionalno likovno društvo na širšem Goriškem območju /takratnih občin Nova Gorica in Ajdovščina/.
Takoj po ustanovitvi so se slikarjem pridružili tudi keramiki in fotografi. Društvo je v 25 letih pod petimi različnimi vodstvi do konca oktobra 2018 organiziralo skupaj 94 razstav, vanj pa je bilo v celotnem obdobju včlanjenih kar 83 članov. Društvo je bilo tudi zibelka kasnejšim uspešnim galeristom, akademskim slikarjem, umetnostnim zgodovinarjem, profesorjem likovne vzgoje, kulturologom, animatorjem likovnih dejavnosti in mentorjem keramičnih in fotografskih dejavnosti.
Društvo je organizirano v 3 sekcije: slikarstvo, keramika in fotografija.

FB stran:
https://www.facebook.com/KUD-Gori%C5%A1ka-paleta-2210405229191382/