Vesela Goriška – zbornik o ljubiteljski kulturi

Zveza kulturnih društev Nova Gorica (zveza) je v novembru 2019 izdala svoj prvi zbornik, katerega namen je predstaviti delovanje in pomen zveze oz. njenih predhodnikov za ljubiteljsko ustvarjanje v Goriškem prostoru. Zbornik je sestavljen iz petih vsebinskih sklopov. Ker pred tem nikoli ni bilo raziskano zgodovinsko ozadje predhodnic zveze, je velik poudarek prav na zgodovinskem orisu ljubiteljske kulture na širšem Goriškem. Avtor članka »Stoletje društvene dejavnosti na Goriškem« dr. Branko Marušič nadrobno predstavi društveno življenje od sredine 19. stoletja dalje, s poudarkom na času čitalnic, predvojnem času in času od leta 1915 do 1947. Osrednji del zbornika je posvečen zvezi oz. njenim predhodnicam, in sicer skozi tri glavna obdobja: 1. med letoma 1955 in 1963 (članek Jurija Rose »Ljudska prosveta in kultura na poti občinske povezave«), 2. med letoma 1964 in 1977 (članek Ivanke Uršič »Zveza kulturno-prosvetnih organizacij 1964–1977«) in 3. med letoma 1977 in 2000 (članek Jasne Fornazarič »Zveza med letoma 1977 in 2000«). Iz raziskanega gradiva se je pokazalo, da lahko za pravo predhodnico današnje zveze štejemo letnico 1956, ki je »uradna časovna iztočnica za obstoj Sveta Svobod in prosvetnih društev občine Nova Gorica, krovne organizacije ali zveze« (J. Rosa). Zaključek sklopa je namenjen predstavitvi delovanja zveze danes (članek mag. Martine Trampuž). Pomemben del zbornika predstavljajo opisi oseb oz. intervjuji z osebami, ki so zaznamovale delovanje zveze od druge polovice 20. stoletja dalje: Alenka Saksida, Boleslav Simoniti, Klavdij Koloini, Ivan Mignozzi, Danilo Štekar, Sergij Pelhan in Emil Aberšek. Avtorici Metka Sulič in dr. Petra Kolenc sta na papir prelili njihove (osebne) izkušnje in bogato dediščino, s katerimi so nenadomestljivo krojili zgodovino ljubiteljske kulture, društev in zveze na Goriškem. Zadnji del zbornika je pripravila Vlasta Tul, ki je sestavila neprecenljiv seznam kulturnih društev na podlagi uradnih registrov in ga opremila z razlago. Zbornik bogatijo tudi misli vseh 28 trenutno delujočih društev, članic zveze. Zbornik je posvečen vsem ljubiteljem Goriške kulture nekoč in danes. Poleg vseh avtorjev besedil so v uredniškem odboru bili še mag. Darinka Kozinc, Petra Paravan in odgovorna urednica Polona Kante Pavlin. Urbane fotografije današnje Nove Gorice z naslovnice in notranjih strani med poglavji so delo Jerneja Skrta. Lektorsko delo je opravila Anja Mugerli, zbornik pa oblikovala Nika Zuljan.
Naslov zbornika je pomenljiv, saj nosi ime po prireditvi Vesela Goriška, ki je med letoma 1956 in 1961 spodbudila amaterske glasbenike, plesalce, recitatorje in posameznike, željne drugih umetnosti, da so razveseljevali občinstvo. In čeprav je (bilo) v ljubiteljski kulturi vedno težko, največkrat zaradi pomanjkanja denarja, je prav v ljubiteljstvu ključ do ustvarjalnosti, druženja in veselja do življenja. Gre za prvo tovrstno delo v prostoru, ki pa hkrati odpira tudi nova vprašanja za raziskovanje v prihodnosti.
Nastanek zbornika so strokovno podprli Pokrajinski arhiv Nova Gorica in ZRC SAZU. K izidu knjige so pripomogli tudi Mestna občina Nova Gorica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina Renče – Vogrsko, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči in Občina Miren – Kostanjevica.
Predstavitev zbornika je bila v torek, 26. novembra 2019, ob 18. uri v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Zbornik je mogoče kupiti v Točki ZKD Nova Gorica.