Vodstvo ZKDNG

Vodstvo Zveze kulturnih društev Nova Gorica v mandatnem obdobju 2019–2023 (Volilni zbor ZKD Nova Gorica, 22. oktober 2019)

PREDSEDNIK
• Miran Rustja

IZVRŠNI ODBOR

• Miran Rustja, predsednik, miran.rustja@siol.net

Pevski krog:
Danijel Belingar 
Oton Mozetič

Instrumentalni krog:
Carlos Robbier Valderrama
Simon Pintar

Plesni krog: Sonja Jež 

Gledališki krog: Olga Srebrnič

Likovni krog: Bore Mitovski

Literarni krog: Alja Furlan

NADZORNI ODBOR
Aleksandra Cuder
• Lucija Mozetič 
• Erika Nemec Ušaj

ČASTNO RAZSODIŠČE
Milojka Dobovšek 
• Anica Mašera
• Damjana Kulot