Likovni in fotografski natečaj ZAKONI NARAVE IN OBJESTNOST ČLOVEKA

Likovni in fotografski natečaj

ZAKONI NARAVE IN OBJESTNOST ČLOVEKA

Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin razpisujejo likovni natečaj. V letošnjem letu obeležujemo obletnice rojstva in smrti pisateljev FRANCETA BEVKA (17. 9. 1890, Zakojca pri Cerknem, – 17. 9. 1970, Ljubljana) in CIRILA KOSMAČA (28. 9. 1910, Slap ob Idrijci, – 28. 1. 1980, Ljubljana). Natečaj se navezuje na oba avtorja, in sicer na njun odnos do narave in rodne zemlje, ki se na simbolni ravni prepleta z družbenim angažmajem.

TEMA

“Življenje žre življenje: živali rastline, ljudje živali in še sami med seboj.” Gosenica, Ciril Kosmač

Siromašna, lepa zemlja, stokrat bičana in križana, ti in srca, ki te ljubijo! Ali res ne boš več, kar si bila?” Kaplan Martin Čedermac, France Bevk

Izbrana citata iz del Cirila Kosmača in Franceta Bevka se navezujeta na zakone narave, ki prežemajo ljudi, živali in rastline kot tudi neživo naravo, na simbolni ravni pa nakazujeta človekovo objestnost in nasilje. Obe deli sta namreč umeščeni v čas fašizma, torej čas, ko je na Slovenskem, predvsem na Primorskem, potekalo nasilno raznarodovanje, ki na subtilen način odseva v obeh delih. V Kosmačevi noveli Gosenica pridobi gosenica, ki razžira kostanjevo mladiko, globlji metaforični pomen. Izkušnja ječe je pisatelja nepričakovano obogatila, saj je po vrnitvi na svobodo postal še bolj spoštljiv do narave.V Bevkovem romanu Kaplan Martin Čedermac ima zemlja prav tako simbolen pomen, saj lahko med siromašno, bičano zemljo in ljudstvom, ki doživlja nasilje s strani okupatorja, potegnemo vzporednice.

Tema likovnega oz. fotografskega dela naj zajame sporočilnost zgornjih citatov tako, da ju prenese v današnji čas, v katerem ima objestnost človeka na globalni kot na lokalni ravni katastrofalne posledice za ljudi, človeško družbo in naravo nasploh.

Izbrana dela bodo predvidoma objavljena v publikaciji in na ogled na regijski razstavi.

POGOJI SODELOVANJA: več spodaj v priponkah

IZBOR

  • vsebinska navezava na razpisano temo,
  • likovna dovršenost in kakovost,
  • izvirnost.

ŽIRIJA

Likovna kritičarka in recenzentka NATAŠA KOVŠCA in vizualni umetnik GREGOR MAVER.

O odločitvi žirije bodo avtorji obveščeni po e-pošti.

S prijavo na natečaj in oddajo del avtor sprejema pogoje natečaja. S podpisom avtor soglaša, da organizator lahko uporabi reprodukcije likovnih del za razstavo ter objavo. Izbrane fotografije bo organizator na lastne stroške natisnil ter pripravil za razstavo in publikacijo.

ROK ODDAJE   sreda, 30. september 2020  

DODATNE INFORMACIJE

JSKD OI Ajdovščina   05 364 30 72   oi.ajdovscina@jskd.si

JSKD OI Idrija   05 374 33 57   oi.idrija@jskd.si

JSKD OI Nova Gorica  05 335 18 50/52   oi.nova.gorica@jskd.si  

 Likovna dela sprejemamo v Točki ZKD NG 05 333 03 11/15

JSKD OI Tolmin  05 380 11 70   oi.tolmin@jskd.si

Razpis je objavljen na spletnih straneh www.jskd.si in www.zkdng.si  

Lepo vabljeni k sodelovanju!