MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO OHRIDSKI BISERI NOVA GORICA

Predstavitev društva

Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri Nova Gorica od ustanovitve leta 1999 skrbi za organizirano kulturno udejstvovanje pripadnikov makedonskega naroda na območju Severne Primorske. Makedonsko kulturo in običaje uspešno predstavlja tudi večinskemu slovenskemu narodu in drugim manjšinskim etničnim skupnostim v Sloveniji in Italiji. Po ustanovitvi in registraciji društva prek Zveze makedonskih kulturnih društev Slovenije so izbrali njeno prvo vodstvo. Od ustanovitve društva do današnjega dne so le tega vodili šest predsednikov. V vseh teh letih delovanja so vsa vodstva po svojih najboljših močeh vzpodbujala člane in simpatizerje k razvoju svojih programskih načrtov ter realizaciji zastavljenih ciljev: druženje med Makedonci, predstavljanje in ohranjanje makedonskega jezika, kulture in običajev ter medkulturno sodelovanje z drugimi narodnostmi v tem delu Evrope. V društvu delujejo folklorna, dramska, likovna-literarna, športna in sekcija makedonskih žena.

Folklorna sekcija:

Folklorna skupina MKD Ohridski biseri Nova Gorica - Foto Igor Bizimoskije začela po daljšem premoru ponovno delovati v začetku leta 2010. Z vključitvijo v Zvezo kulturnih društev Nova Gorica smo dobili prostore, v katerih folkloristi nemoteno opravljajo treninge, poleg tega pa Zveza skrbi za našo prepoznavnost na lokalnem območju. Folklorna skupina pod vodstvom mentorjev in koreografov aktivno nastopa na različnih folklornih prireditvah po Sloveniji in tujini. V njej plešejo mladi v starosti od 8. do 40. leta in seniorji od 40 leta dalje. V kratkem času delovanja skupina vsako leto beleži vedno več nastopov tako doma kot v tujini, kjer niza uspeh za uspehom. Na Goriškem smo lepo sprejeti tako v vrtcih kot šolah, kjer preko nastopov širimo makedonsko kulturo že od ranih nog.

Dramska sekcija:

deluje v okviru dopolnilnega pouka makedonskega jezika v nekaterih osnovnih šolah na Goriškem. Dopolnilni pouk makedonskega jezika v Novi Gorici je prinesel goriškim učencem možnost učenja in spoznavanja makedonske kulture, jezika in identitete naroda. Veliko zanimanja je bilo v vseh šolskih letih, zato je društvo doletelo čast, da vsako leto ob koncu šolskega leta prireja skupno prireditev: podelitev spričeval za vse učence dopolnilnega pouka iz Republike Slovenije. Sama prireditev je namenjena učencem, cilj pa je medsebojno spoznavanje in zbliževanje med učenci in starši.

Likovna in literarna sekcija:

Literarna sekcija svoje delovanje predstavlja z literarnimi večeri, branjem in recitacijami poezije, razpravami ob okroglih mizah in predavanji na določeno tematsko področje. Ta del je bil v preteklosti zelo poudarjen sedaj pa se prakticira predvsem ob kulturnih praznikih oz. ob prireditvi podelitev spričeval. Ideja o rednih likovnih razstavah makedonskih, slovenskih in drugih likovnikov je nastala že na samem začetku delovanja društva. Tako poskušamo vsaj enkrat na leto predstaviti dela članov oz. drugih gostov.  

Športna sekcija:

Člani društva so nogometno sekcijo ustanovili leta 1999. V vseh letih pa do danes sekcija odlično deluje, saj se sekcije kljub menjavi generacij udeležujejo člani sekcije prav na vseh turnirjih v organizaciji različnih društev v Sloveniji in Italiji. Vsako leto v mesecu oktobru MKD Ohridski biseri organizira v Novi Gorici turnir v malem nogometu. Številna priznanja in pokali, ki krasijo vitrine našega društva, pričajo o njihovih uspehih.

Sekcija makedonskih žena:

Sekcija je bila ustanovljena leta 1999 in predstavlja veliko pomoč pri različnih organizacijah s kulinaričnimi in dobrodelnimi predstavitvami.

Podatki:

Kontakt: mkd.ohridskibiseri@gmail.com

Naslov: Gortanova ulica 17, 5000 Nova Gorica

Predsednik: VIKTOR ILIEVSKI